PSYCHIKA

MULTIMAMA

Matko błędem wychowawczym nieskalana Matko nad swym dzieckiem wniebowzięta Matko dobra rada Matko jedyna sprawiedliwa

1 2 3 5