Nagłe cesarskie cięcie

Statystyki wykazują, że nawet co trzeci poród zakończony jest poprzez cesarskie cięcie. Metoda ta nierzadko pozwala uniknąć wielu komplikacji w przebiegu porodu.

Na czym polega poród poprzez cesarskie cięcie?

Poród zakończony cesarskim cięciem jest porodem zakończonym operacyjnie. Powłoki brzuszne oraz macica ciężarnej kobiety zostają chirurgicznie nacięte, a dziecko przychodzi na świat poprzez bezpośrednie wyciągnięcie go z wnętrza macicy. Mimo, że to poważna operacja chirurgiczna, to niejednokrotnie może umożliwić przeprowadzenie porodu w sposób bezpieczniejszy dla matki lub dziecka.

Wskazania do cesarskiego cięcia w nagłych przypadkach

Porody zakończone cesarskim cięciem przeprowadzane są w trybie planowanym lub nagłym.

W przypadku nagłych przypadków, lekarz ginekolog prowadzący ciążę lub lekarz dyżurny odbierający poród, musi podjąć decyzję dynamicznie, na podstawie oceny przebiegu akcji porodowej, stanu zdrowia matki oraz kondycji dziecka.

Wskazaniami do przeprowadzenia nieplanowanego (nagłego) cesarskiego ciecia mogą być występujące podczas porodu komplikacje, ale również sytuacje przed rozpoczęciem akcji porodowej, ale mogące zagrażać życiu lub zdrowiu matki lub dziecka.

Wśród najczęściej występujących powikłań, na podstawie których lekarz ginekolog-położnik może podjąć decyzję o zakończeniu porodu operacyjnie, są:

  • Nieprawidłowe położenie dziecka – aby poród mógł przebiec w sposób prawidłowy, dziecko powinno być ułożone w pozycji główkowej (główką do dołu w kierunku kanału rodnego). Bywa jednak, że dziecko nie przyjmuje poprawnego położenia i skierowane jest główką do dołu w pozycji tzw. pośladkowej lub w pozycji poprzecznej. Co prawda poród w pozycji pośladkowej, gdy pierwszymi częściami ciała opuszczającymi kanał rodny są stopy lub pośladki jest możliwy, to jest niesie on też ze sobą duże ryzyko oraz znacznie obciąża zarówno matkę, jak i dziecko. Dlatego w większości przypadków, taki poród kończony jest metodą cesarskiego cięcia.
  • Łożysko przodujące – to sytuacja, w której łożysko zasłania ujście macicy znajdując się z przodu, przed dzieckiem. To komplikacja uniemożliwiająca dziecku naturalne opuszczenie macicy kanałem rodnym i niezbędne jest operacyjne przeprowadzenie porodu.
  • Niektóre komplikacje w przypadku ciąży wielorakiej – choć sama ciąża mnoga nie jest wskazaniem do przeprowadzenia cesarskiego ciecia, to podczas porodu mogą pojawić się komplikacje, które nie pozostawiają lekarzowi wyboru. Może dojść do sytuacji, w której pierwsze dziecko urodzi się siłami natura, ale kolejne przyjmie pozycję, która uniemożliwi kontynuowanie akcji porodowej w sposób naturalny.
  • Choroba serca matki lub zbyt wysokie ciśnienie krwi – poród naturalny do dla kobiety, jak tez dla dziecka ogromny wysiłek. W przypadku schorzeń wieńcowych lub nadciśnienia, niesie on dla ciężarnej zbyt duże ryzyko, dlatego w takich sytuacjach zalecane jest przeprowadzenie cesarskiego cięcia.
  • Niewspółmierność porodowa – jest to sytuacja, w której miednica matki względem wielkości i wagi dziecka jest zbyt wąska, aby poród naturalny przebiegł w sposób prawidłowy. Za wąska miednica może być spowodowana jej nieprawidłową budową.
  • Zarażenie matki chorobami zakaźnymi – wśród nich znajdują się: wirus HIV, opryszczka narządów płciowych, aktywny (z widocznymi zmianami – brodawkami) wirus HPV lub inne choroby przenoszone drogą płciową. Zachodzi wówczas ryzyko przeniesienia wirusa na dziecko.

Źródło: Macromedica – USG Ginekologiczne

Kiedyś miłośniczka podróży i przygód podwyższających adrenalinę. Obecnie uskutecznia głównie podróże pojazdem trójkołowym do klubu malucha i z powrotem, a adrenalinę ma wiecznie podwyższoną poczynaniami wszędobylskich, bliźniaczych potomków. Kocha swoją rodzinę, przyjaciół, dobry film i jeszcze lepszą książkę, fotografię, Kraków, kawę z pianką, jazdę na motorze i bycie mamą.

Skomentuj

Ładowanie